Nuo 2018 m. sausio 1 d. mažėja nedarbo draudimo įmokos „Sodrai“ pagal terminuotas darbo sutartis, tačiau toks tarifas taikomas ne visoms terminuotoms sutartims.

Socialinių nedarbo draudimo įmokų tarifas pagal terminuotas darbo sutartis 2018 m. sausio 1 d. mažėja nuo 3,2% iki 2,8%. Padidintas nedarbo tarifas dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis išlieka, tačiau nuo 2018 m. netaikomas asmenims, dirbantiems pagal terminuotas laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams ir sezoninio darbo sutartis. Tokią informaciją skelbia ir „Sodra“ savo tinklapyje apie 2018 m. pokyčius.

Socialinio nedarbo draudimo įmokos „Sodrai“ už neterminuotas sutartis taip pat mažėja nuo 1,6% iki 1,4%, tačiau didėja ligos draudimo įmokos nuo 1,2% iki 1,4%, todėl bendras tarifas neterminuotoms sutartims nesikeičia.

Ponia Mikučionienė pažymi, kad iki 2017 m. liepos 1 d. pagal terminuotas ir neterminuotas sutartis reikėjo mokėti vienodą įmoką – 1,1%.

Vėliau skirtingos įmokos pradėtos taikyti esą todėl, kad darbdaviai būtų skatinami sudaryti neterminuotas sutartis. Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas yra 31,18%, o terminuotoms darbo sutartims – 32,58%.

Šaltinis: Verslo žinios